Menu Search

洞庭龙君的诗词名句

  • 1、《宴柳毅诗》

    大天苍苍兮大地茫茫,人各有志兮何可思量。狐神鼠圣兮薄社依墙,雷霆一发兮其孰敢当。荷贞人兮信义长,令骨肉兮还故乡,永言惭愧兮何时忘。上天配合兮生死有途,此不当妇兮彼不当夫。腹心辛苦兮泾水之隅,风霜满鬓兮雨雪罗襦。赖明公兮引素书,令骨肉兮家如初,永言珍重兮无时无。碧云悠悠兮

首页  上一页  下一页  尾页     转到:

洞庭龙君介绍

最后更新于:2019-02-22 18:15:05,热度:

热门古诗

热门诗句