Menu Search

刘瑶的诗词名句

  • 1、《古意曲》

    梧桐阶下月团团,洞房如水秋夜阑。吴刀剪破机头锦,茱萸花坠相思枕。绿窗寂寞背灯时,暗数寒更不成寝。

  • 2、《暗别离》

    槐花结子桐叶焦,单飞越鸟啼青霄。翠轩辗云轻遥遥,燕脂泪迸红线条。瑶草歇芳心耿耿,玉佩无声画屏冷。朱弦暗断不见人,风动花枝月中影。青鸾脉脉西飞去,海阔天高不知处。

首页  上一页  下一页  尾页     转到:

刘瑶介绍

最后更新于:2019-02-22 18:14:44,热度:

热门古诗

热门诗句