Menu Search

石麟的诗词名句

 • 1、《水调歌头·日暖唐宫绣》

  日暖唐宫绣,云绚鲁台观。九叶仙茅方茂,瑞气霭中山。逸老堂前戏彩,新抱玄孙弥月,红字写眉间。八十庆公寿,添撇更成千。寿中星,人中杰,酒中仙。功名富贵,事业分付子孙贤。赢得濠梁真乐,剩有陶园佳趣,杖屦日安闲。第恐非熊兆,好事逼新年。

 • 2、《鹧鸪天·欲寿中山不老仙》

  欲寿中山不老仙。寿词更拟办千篇。九蓂日秀尧阶地,五色云祥鲁观天。吟逸老,醉逃禅。香传丹桂子孙贤。莫言大器韬藏久,犹是梁魁擢第年。

 • 3、《水调歌头·九叶仙茅秀》

  九叶仙茅秀,旬浃一阳生。中山瑞气和暖,融作玉壶春。昨夜洪临跨鹤,翌早绿华骖凤,今日岳生申。须信神仙侣,引从降蓬瀛。文中虎,寿中鹤,酒中鲸。一门盛事相继,桥梓奋鹏程。应羡华堂燕处,许大规摹涵养,大器晚方成。醒後宫花句,伫看赋琼林。

 • 4、《金缕词/贺新郎》

  欲上南楼寿。记当年、祥占玉燕,一阳生候。今数书云犹七日,宫线未添刺绣。便草就、寿词盈袖。合捧金荷称鹤算,想华堂、胜醉眉春酒。惭斐句,为觞侑。功名八稚年方少。自归来、陶庐蒋径,菊松为友。轩筑易安栽花药,不坠家声五柳。况满砌、芝兰争秀。岁岁斑斓衣戏处,老人星、一点辉南斗。

 • 5、《水调歌头(寿致政叔,时又得孙)》

  日暖唐宫绣,云绚鲁台观。九叶仙茅方茂,瑞气霭中山。逸老堂前戏彩,新抱玄孙弥月,红字写眉间。八十庆公寿,添撇更成千。寿中星,人中杰,酒中仙。功名富贵,事业分付子孙贤。赢得濠梁真乐,剩有陶园佳趣,村屦日安闲。第恐非熊兆,好事逼新年。

 • 6、《鹧鸪天(寿逸老堂主人,年八十二)》

  欲寿中山不老仙。寿词更拟办千篇。九蓂日秀尧阶地,五色云祥鲁观天。吟逸老,醉逃禅。香传丹桂子孙贤。莫言大器韬藏久,犹是梁魁擢第年。

 • 7、《水调歌头(寿)》

  九叶仙茅秀,旬浃一阳生。中山瑞气和暖,融作玉壶春。昨夜洪临跨鹤,翌早绿华骖凤,今日岳生申。须信神仙侣,引从降蓬瀛。文中虎,寿中鹤,酒中鲸。一门盛事相继;桥梓奋鹏程。应羡华堂燕处,许大规摹涵养,大器晚方成。醒后宫花句,伫看赋琼林。

 • 8、《金缕词(寿南楼)》

  欲上南楼寿。记当年、祥占玉燕,一阳生候。今数书云犹七日,宫线未添刺绣。便草就、寿词盈袖。合捧金荷称鹤算,想华堂、胜醉眉春酒。惭斐句,为觞侑。功名八稚年方少。自归来、陶庐蒋径,菊松为友。轩筑易安栽花药,不坠家声五柳。况满砌、芝兰争秀。岁岁斑斓衣戏处,老人星、一点辉南斗。

 • 9、《贺新凉(寿处州刘守)》

  一骑飞来速。报平山、将颁凤检,宠分符竹。自是平淮勋名在,姓字屏风纪录。正欲革、潢池风俗。古括久思贤太守,待东山、一起苍生福。唐李段,追芳躅。横舟竹下凭青鹿。庆生朝、称觞蔼蔼,履珠簪玉。争奈回溪民望切,计日带牛佩犊。便合早、秣驺脂毂。圣眷处公犹未惬,俟朱幡、才下锋车趣。

首页  上一页  下一页  尾页     转到:

石麟介绍

最后更新于:2019-02-22 18:28:10,热度:

热门古诗

热门诗句