Menu Search

净端的诗词名句

 • 1、《苏幕遮·遇荒年》

  遇荒年,每常见。就中今年,洪水皆淹偏。父母分离无可恋。幸望豪民,救取壮家汉。最堪伤,何忍见。古寺禅林,翻作悲田院。日夜烧香频□□,祷告皇天,救护开方便。

 • 2、《渔家傲·一只孤舟巡海岸》

  一只孤舟巡海岸。盘陀石上垂钩线。钓得锦鳞鲜又健。堪爱羡。龙王见了将珠换。钓罢归来莲苑看。满堂尽是真罗汉。便爇名香三五片。梵□献。原来佛不夺众生愿。

 • 3、《渔家傲·七宝池中堪下钓》

  七宝池中堪下钓。八功德水烟波渺。池底金沙齐布了。羡鱼鸟。周回旋绕为阶道。白鹤孔雀鹦鹉噪。弥陀接引毫光照。不是修行何得到。一般好。西方净土无烦恼。

 • 4、《渔家傲·浪静西溪澄似练》

  浪静西溪澄似练。片帆高挂乘风便。始向波心通一线。群鱼见。当头谁敢先吞咽。闪烁锦鳞如闪电。灵光今古应无变。爱是憎非都已遣。回头转。一轮明月升苍弁。

 • 5、《渔家傲·斗转星移天渐晓》

  斗转星移天渐晓。蓦然听得鹈鹕叫。山寺钟声人浩浩。木鱼噪。渡船过岸行官道。轻舟再奈长江讨。重添香饵为钩钓。钓得锦鳞船里跳。呵呵笑。思量天下渔家好。

首页  上一页  下一页  尾页     转到:

净端介绍

最后更新于:2019-02-22 18:28:07,热度:

热门古诗

热门诗句