Menu Search

黄褧的诗词名句

  • 1、《南阁病中兼寄黄玄之》

    水市南头昼掩扉,衰容垂柳共依依。雁来高阁春归尽,雀下闲门客过稀。对酒花枝怜独卧,盍簪芳草念多违。凭君为问清吟处,何日相从赋《采薇》。

  • 2、《客夜(《诗删》作郑起)》

    西风萧萧木叶稀,秋深作客何时归。城头月出照击柝,江上露白催捣衣。雁鸿附书远莫致,鸟鹊绕树还惊飞。三更不眠欲起舞,跃马卧龙谁是非。

首页  上一页  下一页  尾页     转到:

黄褧介绍

最后更新于:2019-02-22 18:21:58,热度:

热门古诗

热门诗句