Menu Search

法智的诗词名句

  • 1、《泊安庆城》

    浮图高出暮云低,雉堞连阴碧树齐。茅屋人家兵火后,楼船鼓鞞夕阳西。大江千里水东去,明月一天乌夜啼。欲酹忠魂荒冢外,白杨秋色转凄迷。

  • 2、《阊门晚归和韵》

    郭外罢持钵,晚凉归路幽。鼓钟烟际寺,灯火水边楼。藜杖苔痕湿,荷衣月影浮。禅翁歌《白雪》,薄夕愧难酬。

首页  上一页  下一页  尾页     转到:

法智介绍

最后更新于:2019-02-22 18:21:52,热度:

热门古诗

热门诗句